štvrtok, 23. september 2021

Sokol SSOŠ Trebišov hostil medzinárodnú turistickú olympiádu

XI. medzinárodná olympiáda turistickej mládeže je medzinárodné vrcholové podujatie Klubu slovenských turistov, ktoré sa organizuje striedavo každé 3 roky na Slovensku a v Českej republike. Zámerom a cieľom podujatia je podpora kultúrneho, spoločenského a športového - olympijského života a ducha mladých turistov.

Svoje sily, skúsenosti a talent si z Českej republiky 62 tomákov a Slovenskej republiky 70 tomákov aj s organizátormi mohli zmerať vo volejbalovom , futbalovom a stolnotenisovom turnaji, v streľbe, v behu cez mestský park a v uzliarskej regate. Tiež v kultúre a umení v recitácii, speve, v hre na hudobný nástroj. Do programu sa zaradilo aj spoznávanie kultúrnych a historických tradícií a dedičstva v meste Trebišov a okolia- v Maďarskej republike. Boli to poznávacie autobusové a pešie výlety : Zemplínske vrchy- Malá Tŕňa výhliadková veža Tokaj, Veľká Tŕňa- historické pivničky a Vinný dom, Klin nad Bodrogom najnižší bod SR. V MR- Dobrodružný park Sátoraljaújhely , hrad Füzér, kaštieľ a park vo Füzérradványi, Rákócziho hrad a termálne kúpalisko v Sárospataku. Program dopĺňali aj sprievodné podujatia: slávnostné otvorenie a ukončenie XI. medzinárodnej olympiády turistickej mládeže, kultúrny program, diskotéka, zábavné hry a súťaže a poznávacia nočná hra o Trebišove- Duch mesta Trebišov. Úspech v súťažiach mali aj domáci usporiadatelia TOM BRONTOSAURUS TJ SOKOL Trebišov. Získali trofeje za 1. miesto vo futbalovom a 1.miesto vo volejbalovom turnaji, v tanečnej súťaži párov tiež trofej za 1. miesto. V streľbe na terč získalo družstvo 3.miesto a vo viazaní uzlov jednotlivci 3.miesto. V ostatných športových súťažiach boli najúspešnejší tomáci z TOM KADAO OPAVA z ČR. XI. MO TOM v Trebišove sa zúčastnili zo SR: TOM ZNIEV Kláštor pod Znievom, ZŠ Bátovce, II. Rýchla rota Ružomberok, TOM Salamander Košice, SZUŠ Novosad a domáci TOM Brontosaurus Trebišov. Z ČR TOM Kadao Opava, TOM Čmoudík Ostrava, TOM Divočáci Frýdlant nad Ostravicí.

XI. Medzinárodná olympiáda turistickej mládeže sa uskutočnila s podporou KST a mesta Trebišov, RR KST Trebišov , TOM Brontosaurus Trebišov z TJ SOKOL SSOŠ DSATrebišov , CVČ Trebišov a SZUŠ Novosad.

B

© 2017 Sokol na Slovensku. All Rights Reserved. Designed by www.oknet.sk

Search