nedeľa, 21. júl 2024
Štruktúra

Novým starostom Sokola na Slovensku sa stal br. Mgr. Andrej Krišanda Dňa 28.3.2009 sa v Tatranskej Štrbe konal VII. Zjazd Sokola na Slovensku. Jedným z hlavných bodov programu zjazdu boli voľby do jednotlivých orgánov Sokola na Slovensku a prijatie zmien stanov Sokola na Slovensku. Zjazdu sa zúčastnilo 40 delegátov s hlasom rozhodujúcim čo predstavovalo 93,02 % pozvaných delgátov

Sekretariát zloženie:

Výkonný tajomník: br Mgr. Ján KRIŠANDA

Ekonóm: ses. Renáta SUCHOŇOVÁ

Predsedníctvo Sokola na Slovensku:

br. Andrej Krišanda - starosta

br. Jaroslav Kaminský - 1. miestostarosta + šport

br. Mikuláš Svoreň - miestostarosta pre ekonomiku

ses. Ľubica Držková - miestostarosta pre zahraničie, propagáciu a organizáciu

br. Milan Mikuš - miestostarosta pre vzdelávanie

br. Tibor Klaček - náčelník pre všestrannosť – muži

ses. Emília Fialová - náčelníčka pre všestrannosť – ženy

Search