nedeľa, 21. júl 2024
Sokol SSOŠ Trebišov hostil medzinárodnú turistickú olympiádu

Sokol SSOŠ Trebišov hostil medzinárodnú turistickú olympiádu

XI. medzinárodná olympiáda turistickej mládeže je medzinárodné vrcholové podujatie Klubu slovenských turistov, ktoré sa organizuje striedavo každé 3 roky na Slovensku a v Českej republike. Zámerom a cieľom podujatia je podpora kultúrneho, spoločenského a športového - olympijského života a ducha mladých turistov.

Svoje sily, skúsenosti a talent si z Českej republiky 62 tomákov a Slovenskej republiky 70 tomákov aj s organizátormi mohli zmerať vo volejbalovom , futbalovom a stolnotenisovom turnaji, v streľbe, v behu cez mestský park a v uzliarskej regate. Tiež v kultúre a umení v recitácii, speve, v hre na hudobný nástroj. Do programu sa zaradilo aj spoznávanie kultúrnych a historických tradícií a dedičstva v meste Trebišov a okolia- v Maďarskej republike. Boli to poznávacie autobusové a pešie výlety : Zemplínske vrchy- Malá Tŕňa výhliadková veža Tokaj, Veľká Tŕňa- historické pivničky a Vinný dom, Klin nad Bodrogom najnižší bod SR. V MR- Dobrodružný park Sátoraljaújhely , hrad Füzér, kaštieľ a park vo Füzérradványi, Rákócziho hrad a termálne kúpalisko v Sárospataku. Program dopĺňali aj sprievodné podujatia: slávnostné otvorenie a ukončenie XI. medzinárodnej olympiády turistickej mládeže, kultúrny program, diskotéka, zábavné hry a súťaže a poznávacia nočná hra o Trebišove- Duch mesta Trebišov. Úspech v súťažiach mali aj domáci usporiadatelia TOM BRONTOSAURUS TJ SOKOL Trebišov. Získali trofeje za 1. miesto vo futbalovom a 1.miesto vo volejbalovom turnaji, v tanečnej súťaži párov tiež trofej za 1. miesto. V streľbe na terč získalo družstvo 3.miesto a vo viazaní uzlov jednotlivci 3.miesto. V ostatných športových súťažiach boli najúspešnejší tomáci z TOM KADAO OPAVA z ČR. XI. MO TOM v Trebišove sa zúčastnili zo SR: TOM ZNIEV Kláštor pod Znievom, ZŠ Bátovce, II. Rýchla rota Ružomberok, TOM Salamander Košice, SZUŠ Novosad a domáci TOM Brontosaurus Trebišov. Z ČR TOM Kadao Opava, TOM Čmoudík Ostrava, TOM Divočáci Frýdlant nad Ostravicí.

XI. Medzinárodná olympiáda turistickej mládeže sa uskutočnila s podporou KST a mesta Trebišov, RR KST Trebišov , TOM Brontosaurus Trebišov z TJ SOKOL SSOŠ DSATrebišov , CVČ Trebišov a SZUŠ Novosad.

B

Search